Alergologie a klinická imunologie, Přerov a Kojetín

MUDr. Ivana Lančová

Ordinace Přerov, Komenského 724/13
Po 7:30 - 11.30, 14:00 - 18:00
St 7:00 - 12:00
Čt 7:30 - 12:30

Ordinace Kojetín, ul. 6.května 1373 (Poliklinika Kojetín)
Út 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pá 8:00 - 13:00

tel. 583 034 302 pro Přerov i Kojetín

Spirometrie

Spirometrie je základní funkční vyšetření plic. Vyšetření funkce plic je důležité v diagnostice astmatu a má rozhodující význam pro posouzení tíže onemocnění.
Základním znakem astmatu je proměnlivost - variabilita, proto můžeme očekávat, že i plicní funkce pacienta se mohou měnit v závislosti na mnoha faktorech (pylová sezóna, respirační infekce, smog, stres, úprava léčby, vysazení léčby…). Spirometrii je tedy třeba provádět opakovaně v pravidelných intervalech, tak aby bylo onemocnění pod kontrolou.

Spirometrie je vyšetření jednoduché, nebolestivé. Je potřeba určitá spolupráce, proto je možné spirometrii měřit až kolem 6 let.

Provedení:
Pacient podle pokynů sestry dýchá přes trubici s náustkem do spirometru, který vyhodnotí plicní funkce. Před vyšetřením je třeba zadat hmotnost a zejména přesnou výšku pacienta.
K usnadnění měření je spirometr vybaven zábavnými programy pro děti, díky kterým se pro ně spirometrie stává hrou (sfouknutí svíček, kuželek, nafouknutí balónku apod.)

Spirometrie (alergologická ambulance MUDr. Ivana Lančová)

V některých případech jsou indikovány bronchomotorické testy. Provádíme je ke zjištění bronchiální hyperreaktivity – zvýšené dráždivosti průdušek, napomáhají v diagnostice astmatu.

Bronchodilatační test

  • Po naměření běžné spirometrie aplikujeme pacientovi inhalační lék navozující rozšíření průdušek a sledujeme, zda dojde k zřetelnému zlepšení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.

Bronchoprovokační test:

  • Po naměření běžné spirometrie je pacientovi aplikován lék, který vyvolává zúžení průdušek a sledujeme, zda dojde ke zřetelnému zhoršení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření. Provádí se na specializovaném pracovišti – FN Olomouc.
  • Zátěžový test volným během – po naměření běžné spirometrie je pacient vystaven zátěži – běh, při kterém je kontrolována tepová frekvence a dech a po stanovené době sledujeme, zda dojde při spirometrii ke zhoršení plicních funkcí vyvolanému námahou.

Vyšetření provádíme na spirometru MasterSkopJaeger.

Před každým vyšetřením dostane pacient vždy nový náustek.